Wydawca

Wydawcą Kuriera Medycyny jest

EEC Poland Sp. z o.o.

Nr KRS 0000417765
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-25-28-097 , REGON 146033839

Prezes Zarządu : Gabriel Ardelli