Redakcja

Kurier Medycyny to magazyn informujący o najważniejszych wydarzeniach dla środowiska medycznego i służby zdrowia w Polsce - pismo specjalistyczne i branżowe, nad którym PATRONAT sprawuje Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM".

Jedyne pismo trafiające do większości farmaceutów (ponad jedenaście tysięcy aptek), lekarzy oraz środowisk działających na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w naszym kraju a także organizacji zawodowych i branżowych, administracji rządowej i samorządowej, instytutów naukowo-badawczych oraz producentów leków.

Kurier Medycyny to także periodyk opiniotwórczy, prezentujący sylwetki, dokonania i wizje przyszłości najwybitniejszych postaci polskiej medycyny.

Celem Kuriera Medycyny jest śledzenie i monitorowanie bieżących wydarzeń istotnych dla środowisk medycznych i ochrony zdrowia. Nie stronimy od tematów trudnych i prezentujemy opinie i poglądy poszczególnych grup zawodowych związanych z szeroko rozumianą służbą zdrowia w naszym kraju.

Chcemy by Kurier Medycyny był niezależną platformą wymiany poglądów, swobodnych wypowiedzi dla każdego, komu bliskie są sprawy i problemy ochrony zdrowia polskiego społeczeństwa.

Redakcja i Rada Programowa naszego pisma zaprosiła do współpracy w redagowaniu Kuriera Medycyny wybitnych Ekspertów z kraju i zagranicy, reprezentujących takie dyscypliny nauki jak medycyna, farmacja, ekonomia i finanse oraz zarządzanie i marketing

Redakcja – Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
e-mail: r-naczelny@kurier-medycyny.com

Zastępcy Redaktora Naczelnego
dr n.farm. Jerzy N.Obeid
dr n.med. Marek Karpiński
e-mail: redakcja@kurier-medycyny.com

p.o. Sekretarz Redakcji
Monika Warzecha
tel: +48 22 299 67 80
kom: +48 500 260 600
fax: +48 22 742 19 32
e-mail: sekretarz_redakcji@kurier-medycyny.com

p.o. Redaktor Wydania
Piotr Żarnecki
tel: +48 22 299 67 80
kom: +48 668 684 814
fax: +48 22 742 19 32
e-mail: redakcja@kurier-medycyny.com

BIURO PROMOCJI I REKLAMY
Paulina Kamińska
tel: +48 22 299 67 80
kom: +48 668 684 814
fax: +48 22 742 19 32
e-mail : reklama@kurier-medycyny.com

ZESPÓŁ
Włodzimierz W. Sukiennik, Agnieszka Patz (Oslo), Maciej Buczkowski, Meggy Sukiennik (Nowy Jork), Natalia W. Sukiennik, Andrzej Rybczewski, Justyna A.  Sukiennik, Gabriel Ardelli, Adam Pawicki, Paula Kamińska, Wojciech Mitch Ihnatowicz (Sydney), Krzysztof Malczewski (Pekin), Robert Lachmann (INSPIRO), Yoshihiro Noguchi (Tokio), Jerzy N. Obeid, Adam Kowalczyk, Piotr Żarnecki

RADA PROGRAMOWA
- dr hab. Włodzimierz W.Sukiennik
- dr n. med. Marek Karpiński
- prof. dr hab. n.med. Włodzimierz E. Baranowski
- prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda
- prof. dr hab. n.med. Jerzy Dropiński 
- prof. dr hab. n. med. Jan K. Podgórski
- dr n. farm. Jerzy N. Obeid
- prof. dr. Kazimierz Z. Poznański – University of Washington, Seattle
- dr n. med. Marek Marciniak
- mgr Gabriel Ardelli

WYDAWCA
EEC-Marketing Sp. z o.o.
Nr KRS 0000421605
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-25-31-219, REGON 16050341
Prezes Zarządu: Gabriel Ardelli
www.eec-marketing.com

MAGAZYN  MEDYCZNY  WYDAWANY POD  PATRONATEM
EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA  PROMOCJI  ZDROWIA "PRO-SALUTEM"
www.pro-salutem.edu.pl

ADRES REDAKCJI
01-991 Warszawa, ul. Heroldów 21J lok. 7
tel: +48 22 299 67 80, fax: +48 22 742 19 32
e-mail:  redakcja@kurier-medycyny.com 
www.kurier-medycyny.com   www.medical-journal.eu

SKŁAD I ŁAMANIE
EEC-Marketing Sp. z o.o.