Wiadomości

May 23, 2023
Warszawa: Protest pielęgniarek i położnych. Jadą z całej Polski

Przed Sejmem trwa protest pielęgniarek i położnych, które domagają się wyższych pensji. Na manifestację nieopodal gmachu parlamentu zjechały osoby z całego kraju. Głównym hasłem protestujących jest "Stop dyskryminacji! Stop degradacji". Pielęgniarki i położne protestują przed Sejmem w Warszawie. Od 1 lipca 2022 roku w ochronie zdrowia obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia, wywalczone podczas wielomiesięcznych protestów. Prawie dziesięć miesięcy później pielęgniarki czują, że walki sprzed roku niewiele dały. 

Do stolicy zjechały protestujące z całej Polski. - Nie byłoby nas tutaj, gdyby pozwolono nam negocjować warunki zatrudnienia, gdybyśmy mieli urlop na poratowanie zdrowia i wiele innych rzeczy, o których ostatnio rozmawialiśmy - mówiła podczas wiecu Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.- Za naszymi plecami podpisano porozumienie, które tak naprawdę skłóciło nasze grupy zawodowe. Nie może być tak, że mamy tak różne wynagrodzenia i tak duże dysproporcje płacowe - dodała. Organizatorem manifestacji jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki będą protestować. "Totalnego chaosu można było uniknąć"

OZZPiP przygotował własny projekt ustawy obywatelskiej, który zostanie złożony w parlamencie
W komunikacie opublikowanym przez związek czytamy:
"Totalnego chaosu w płacach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć przyjmując w parlamencie poprawki do ustawy przygotowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych! Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce".

Wspomniany projekt nowelizacji ustawy jest w całości inicjatywą OZZPiP.Wśród celów zawartych w projekcie jest m.in. powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami - wprowadzenie zapisu "kwalifikacje posiadane" zamiast dotychczasowego "kwalifikacje wymagane".
Pielęgniarki i położne chcą także gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 źródło: interia.pl