Wiadomości

Feb 1, 2013
Po raz czwarty wręczono nagrody UE najlepszym dziennikarzom zajmującym się tematyką zdrowotną
Wczoraj wieczorem w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartym konkursie dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, podczas której Tonio Borg, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, ogłosił nazwiska zwycięzców. Nagrodzone artykuły, wybrane spośród 557 zgłoszeń dziennikarzy z całej UE, dotyczą opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych.

Dodatkową „nagrodę specjalną" przyznano autorowi publikacji na temat rzucania palenia tytoniu. Wczoraj wieczorem w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartym konkursie dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, podczas której Tonio Borg, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, ogłosił nazwiska zwycięzców. Nagrodzone artykuły, wybrane spośród 557 zgłoszeń dziennikarzy z całej UE, dotyczą opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych. Dodatkową „nagrodę specjalną" przyznano autorowi publikacji na temat rzucania palenia tytoniu.

Tegoroczni zwycięzcy to:

1. miejsce: Petr Třešňàk z magazynu „Respekt" (Republika Czeska) za artykuł pt. „Przygody na oddziale 14”, który opowiada o oddziale szpitala psychiatrycznego leczącym najcięższe schorzenia, oraz o zaangażowanym pielęgniarzu, któremu pacjenci zawdzięczają wiele zmian na lepsze.

2. miejsce: Ailbhe Jordan z „Medical Independent” (Irlandia) za artykuł pt. „Czy badania przesiewowe to strata pieniędzy?”, przedstawiający trzeźwe spojrzenie na debatę nad wartością i opłacalnością badań przesiewowych w kierunku raka, w szczególności raka piersi.

3. miejsce: Daniela Cipolloni z magazynu „Oggi Scienza” (Włochy) za artykuł pt. „Banki krwi pępowinowej - wielkie kłamstwo”, zajmujący głos w kontrowersyjnej sprawie przechowywania krwi pępowinowej dzieci na potrzeby przyszłego leczenia.

Zdobywca nagrody specjalnej: Tobias Zick z niemieckiego magazynu „NEON” za dogłębny artykuł „Ciężkie powietrze”, opisujący, jak w Niemczech palenie przestało być modne, a także naświetlający historyczne, polityczne, prawne i filozoficzne aspekty walki z paleniem.

Na uroczystości wręczenia nagród komisarz Borg powiedział: „Nagrodzeni dziennikarze są bezkompromisowi zarówno w kwestii wyboru tematów, jak i sposobu ich przedstawienia. Mimo że ich artykuły dotyczą zróżnicowanej tematyki, od zdrowia psychicznego, przez badania przesiewowe w kierunku raka i banki krwi pępowinowej po walkę z paleniem tytoniu, łączy je jedno – poruszają niewygodne kwestie, w których potrzebna jest debata na szczeblu UE.

Kontekst

Konkurs dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, który zorganizowano już po raz czwarty, ma na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat istotnych kwestii zdrowotnych, wpływających na życie ludzi w całej UE. Jest to problematyka, którą Komisja Europejska zajmuje się w drodze aktów prawnych lub innych inicjatyw. Konkurs ma także stymulować rozwój dziennikarstwa o tematyce zdrowotnej oraz wyróżniać najlepszych w Europie dziennikarzy poruszających te kwestie.

Głównym tematem tej edycji konkursu była po raz kolejny kampania „Europa dla pacjentów”, która obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z opieką zdrowotną i bezpieczeństwem pacjentów. Do listy tematów dodano aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, ze względu na to, że rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Już drugi rok z rzędu przyznano także „nagrodę specjalną” artykułowi na temat rzucania palenia, który wiąże się z priorytetowymi pracami Komisji nad zwalczaniem palenia tytoniu.

Zwycięzców wyłoniono w dwóch etapach. Jury krajowe wybrały finalistę krajowego oraz, w niektórych przypadkach, finalistę w kategorii specjalnej „Rzucanie palenia tytoniu”. Następnie jury unijne, w skład którego weszli urzędnicy Komisji Europejskiej, eksperci i dziennikarze zajmujący się dziedziną zdrowia publicznego, wyłoniło cztery zwycięskie artykuły. Wszystkich finalistów zaproszono do Brukseli do uczestnictwa w seminarium poświęconym mediom i w uroczystości wręczenia nagród.

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody w czwartej edycji konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE” otrzymują nagrody o wartości:

  • pierwsza nagroda – 6 tys. euro
  • druga nagroda – 2,5 tys. euro
  • trzecia nagroda – 1,5 tys. euro
  • nagroda specjalna za artykuł o rzucaniu palenia tytoniu – 3 tys. euro1.

 

Więcej informacji na temat konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie UE” można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej, na której dostępne są też teksty zwycięskich artykułów i artykułów finalistów szczebla krajowego:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_pl.htm